Kræmmermarkedet 2020

Børnenes nye Kræmmermarked afholdes den 22. august fra klokken 10 til 14, og igen i år vil vi give et begrænset antal voksne adgang til at opstille en bod. Det kræver bare, at du tilmelder dig via linket længere nede på siden, når vi åbner for tilmelding.

Det er vigtigt for os, at kræmmermarked fortsat er på børnenes betingelser – og lokalt. 
Det betyder, at børnene frit kan stille en bod op på dagen, og at vi forbeholder os retten til at afvise folk, der ikke bor i Tranbjerg, eller hvis der sælges effekter, der ikke er brugte sager fra hjemmet. Vi ønsker ikke “professionelle” kræmmere eller “butikker”.

Som noget nyt har vi fået forhåndstilsagn om at holde markedet i skolegården ved Tranbjergskolen på Kirketorvet. Det giver os den fordel, at vi slipper for at optage plads på Center Syds parkeringsplads og samtidig vil der være skærmet af (læ), hvis der skulle komme en vind forbi.

Voksenstand

Tilmelding åbner omkring maj 2020. 
Hvis du har tilmeldt dig til en voksen-stand, modtager du, cirka 1 uge før kræmmermarkedet, et standbevis i din mailboks. Dette skal du medbringe den 22. august og fremvises i Tranbjerg Tidendes telt, før du opstiller din bod.

Anmodning om voksenstand.

Da vi ønsker at skabe balance mellem voksen- og børnestande, tildeles voksenstader efter “først til mølle” princippet, og vi forbeholder os retten til at afvise de sidst indkomne voksentilmeldinger, hvis vi vurderer, at der ikke er mere plads.

Samarbejdspartnere

Også i år vil der være nogle af Tranbjerg Tidendes samarbejdspartnere tilstede ved kræmmermarkedet. Blandt andet opstiller Kirken en stor hoppekirke, men også spejderne og FDF forventes at deltage. Du kan hen over sommeren læse mere om dette i Tranbjerg Tidende.


Historie

Børnenes nye Kræmmermarked afholdes af Tranbjerg Tidende og er en årlig begivenhed, som i mange år har samlet omegnens børn (og forældre) til en festdag, hvor børnene stiller boder op og sælger deres aflagte legetøj. En dag mange børn ser frem til og ofte prioriterer frem for andre arrangementer.

Efter at markedet i mange år, har været afholdt ved Tranbjerg Station, flyttede vi, efter aftale med Centerforeningen, til Center Syd – hvilket har været en stor succes. Vi har siden da haft Centerforeningen med i arrangementet, som denne dag tiltrækker ekstra mange handlende til centeret. Flere af butikkerne holder ekstra åbent og nogle har specielle tilbud til kunderne.

Ud over børnenes boder vil Tranbjerg Tidende have et informationstelt, ligesom en del af centerets handlende vil opstille boder af forskellig art.

Et par af områdets spejderforeninger vil være repræsenteret med underholdning også.

I mindre grad vil der blive solgt pølser og drikkevarer.

Selve kræmmermarkedet starter kl. 10.00 og slutter kl. 14.00.