Aflysning af Børnenes Kræmmermarked 2020

I år skulle Børnenes Kræmmermarked for første gang have været afholdt i skolens skolegård, så boderne kunne komme i læ for eventuel regn. Men på grund af de mange COVID-19-forholdsregler og forsamlingsforbuddet på lige nu 200 personer, tør vi ikke regne med, at det kan lade sig gøre i år. Vi vælger derfor ud fra et forsigtighedsprincip allerede nu at aflyse.

Da vi ikke helt kan forudse, hvordan det vil blive med tilstrømning, og hvordan vi kan sikre, at vi ikke bliver mere end 200, og samtidig kan holde afstand, mener vi ikke, at det er forsvarligt at afholde kræmmermarkedet her i 2020. Skulle forsamlingsforbuddet ovenikøbet blive sat ned til færre end 200 mennesker, vil vi alligevel være nødt til at aflyse til den tid. Vi regner med at vende stærkt tilbage næste år med kræmmermarkedet og håber på alles forståelse for vores meget svære beslutning. 


Historie

Der kan i dag ikke herske nogen tvivl om, at de, som i 1985 tog initiativet til at skabe Tranbjerg Tidende, så rigtigt dengang. Lige så rigtigt så det redaktionsudvalg, der fem år senere tog initiativ til at lave et loppe-/kræmmermarked kun for børn.
Egentlig skulle man synes, at de havde nok at lave med bladet, men alligevel havde de kræfter i overskud til at engagere sig i denne børneaktivitet.

Redaktionens sammensætning var på daværende tidspunkt Kirsten Gustafsson, Jonna Kessel, Axel Bach, Ulla og Erik Nørby samt Hedvig Høy.

Fra Skovgården til kirken

Det første kræmmermarked blev afholdt på Skovgården, hvor det var indtil 1996. Efterfølgende brugte man græsskråningen foran kirken til stadepladser indtil 2001. Men skråningen dér var ikke så velegnet til formålet, og det begrænsede børnene i at udfolde deres kreativitet med boder og pladser.

I 2002 indgik Tidende derfor en aftale med Handelsstandsforeningen i Tranbjerg Hovedgade. Her havde denne hvert år en sommerfest ved stationen, og dér kom rigtig mange mennesker. Kræmmermarkedet fungerede rigtig godt for børnene, som havde et fint salg.

12 år blev det til ved stationen, indtil Handelsstandsforeningen i 2011 afholdt den sidste sommerfest. Som undertegnede er blevet fortalt det, så slap kræfterne op for ”Tordenskiolds soldater”, som år efter år lavede et kæmpe arbejde med tilrettelægning og opstilling og telte samt skabte underholdning og aktiviteter. Ærgerligt for Tranbjerg og ærgerligt for børnene, men godt at Tidendes redaktionsmedlemmer så havde mod på at fortsætte kræmmermarkedet.

Center Syd

Der blev lavet en aftale med Center Syds centerforening om, at børnene fra 2012 godt kunne få lov til at bruge et afgrænset område omkring centret, uden at kræmmermarkedet generede det normalt store lørdagshandelsliv. Og Tidende gik i gang med en større planlægning med afgrænsning af bodepladser og sikre trafik- og kørselsretninger.

Syv år har vi været på P-pladsen. Nu flytter vi igen. Der har igennem årene i det skiftende danske eftersommervejr været lidt af en opgave at bevare optimismen, når regn og blæst gjorde det svært for børnenes pavilloner at bevare jordforbindelsen. Men vi flytter ikke så langt væk – kun ned i Tranbjergskolens skolegård, hvor vi kan finde læ, og hvor kræmmermarkedet har mulighed for at blive lidt mere intimt. Vi glæder os allerede. Og så kan vi jo sige til lykke til hinanden med kræmmermarkedets 30-års fødselsdag.

Reception

Tranbjerg Tidende afholdt i øvrigt i 2010 under kræmmermarkedet sin 25 års jubilæumsfest. Festen var sat til start kl. 13.00, men allerede kl. 12.00 havde Tidende inviteret venner, samarbejdspartnere og ikke mindst vore annoncører til en reception med lidt spise- og drikkeligt. Ved samme lejlighed kunne man i teltet se vore flotte plancher om Tranbjerg Tidende og Tranbjerg her og nu.

Samme dag blev Tidendes Tranbjerg-kort præsenteret. Det første oplag var på 1500 stk., der var lavet i et fikst lommeformat. Halvdelen af oplaget gik den dag. Kortet er med succes senere blevet genoptrykt.

Samme år havde vi i øvrigt også udskrevet en skribent- og fotokonkurrence. Præmierne herfor blev uddelt på årets kræmmermarked. Bent Haugaard vandt skribentkonkurrencen, og Poul Kofoed blev nr. 2. Samme Poul havde i øvrigt i 2008 vundet vores fotokonkurrence – en mand med mange talenter.


Vi bruger udelukkende Cookies for at optimere din oplevelse af hjemmesiden.

Vi bruger cookies udelukkende for at optimere din bruger oplevelse.