Ny lokalplan og møde-rigt forår

Tranbjerg Fællesråd arbejder for at sikre, at alle indsigelser og bekymringer i forbindelse med nyt byggeri bliver hørt.

Af Tranbjerg Fællesråd

om vi fortalte i sidste nummer af Tranbjerg Tidende, blev der for kort tid siden offentliggjort et lokalplansforslag for området med den grønne bakke imellem Trankærgårdsvvej og Kirketorvet, ud mod Tingskov Alle (Lokalplan 1167). Den 14. juni blev der holdt borgermøde, hvor Tranbjerg Fællesråd deltog sammen med de omkringliggende grundejerforeninger.
Vi forsøger at sikre, at alle indsigelser og bekymringer, de måtte have omkring projektet, bliver bragt frem i lyset og hørt af de rette instanser, så beslutningen om, hvorvidt planen skal føres ud i livet, bliver truffet på et oplyst grundlag og efter glædende regler og krav. Området er jo i den gældende lokalplan udlagt til rekreativt område (park), hvilket aldrig er ført ud i livet, da jorden har været udlejet til landbrug i omkring 30 år. Selvom denne park aldrig er blevet anlagt, er det at bibeholde byens grønne kiler, vigtigt for mange af byens borgere, og ligeledes er det brud på søbeskyttelseslinien, som planen ligger op til, forståeligt nok, til stor bekymring og ærgrelse for mange.
Området omkring bakken har altid været meget fugtigt, og der er da også en hel del forbehold i forhold til regn/stormflodsikring, som kan bekymre de nuværende naboer, ligesom udsigten til at få en to etagers nabobygning, hvor der i dag er udkig til grønt, absolut heller ikke er ønskescenariet.

Et forår med mange møder
Vi har haft et møde-rigt forår, og har været involveret i rigtig mange forskellige sager. Senest har vi deltaget i et formandskabsmøde med de øvrige Fællesråd i Aarhus kommune, hvor vi blandt andet drøftede vores samarbejdsaftale med kommunen, og hvordan Fællesrådene bedre kan blive tidligt involveret, så vi sikrer borgerinddragelse fra start.
Fællesrådet er i skrivende stund, også igang med at få sat et møde op med rådmændene for Teknik og Miljø, samt Børn og Unge, da vi, med den ovennævnte og mange andre planer om yderligere boligbyggerier i Tranbjerg-området, gerne vil sikre, at der bliver taget hensyn til byens infrastruktur, daginstitutionspladser, skole osv. Desværre er alle jo nyvalgte og har kalenderen fyldt, så det bliver formentlig først efter sommerferien.
Vores sidste møde, inden vi selv går på sommerferie, bliver traditionen tro en cykeltur rundt i området, blandt andet for at besigtige de projekter vi har på vores projekt/ønskeliste til kommunen. Selvom mange af bestyrelsesmedlemmerne er garvede og har boet i Tranbjerg i mange år, så kan det være godt for ”tilflytterne” at komme ud at se lidt på detaljerne ved hver lokalitet.

Ny lokalplan og møde-rigt forår

Her på Nyhedssiden kan du finde indlæg som ikke er aktuelle når bladet udkommer, men har vigtig infomation om fx datoer for arrangementer eller andre vigtige beskeder.

Indlæg
Picture of Tranbjerg Tidende
Tranbjerg Tidende

Redaktionen levere de nyheder der ikke rammer bladets deadline.

Vi bruger cookies udelukkende for at optimere din bruger oplevelse.