Om Frivilligpris:

Tranbjerg Tidendes Frivilligpris er stiftet i 2018 i forbindelse med, at Aarhus er frivillig hovedstad. 

Frivilligpris uddeles én gang om året til en enkeltperson eller mindre gruppe, der i årets løb har vist et særligt engagement. For at komme i betragtning som gruppe skal hele gruppen være sammen om det samme specifikke frivillige arbejde.

Frivilligpris består af et kontant beløb, som er skattepligtigt efter gældende regler. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af Tranbjerg Tidende. Udover det kontante beløb modtager vinderen en mindre erindringsgave. 

Vilkår

1. Indstilling

For at komme i betragtning til Frivilligpris skal man indstilles. 
Indstilling kan foretages af borgere, foreninger eller organisationer, der har aktiviteter i lokalområdet. Den indstillede skal have sit frivillige virke i lokalområdet. Indstillingsskema bringes i Tranbjerg Tidende og kan også hentes på Tranbjerg Tidendes hjemmeside www.tranbjergtidende.dk
På indstillingsskemaet vil fristen for indstilling fremgå. 

2. Kriterier for indstilling til Frivilligpris

Personen eller gruppen skal have ydet en ekstraordinær indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et større arrangement.
Personen eller gruppen skal arbejde frivilligt og må ikke være ansat eller lønnet i forbindelse med det frivillige arbejde.
Personen eller gruppen må ikke tidligere have vundet Frivilligpris.

3. Udvælgelse af finalister

Et udvalg bestående af repræsentanter for
– AIA Tranbjerg
– Tranbjerg Fællesråd
– Tranbjerg Kirkes menighedsråd
– Tranbjerg Lokalcenter
– Tranbjerg Tidendes redaktion 
vurderer de indkomne indstillinger, og træffer beslutning om, hvilke kandidater, der skal gå videre (finalister) til afstemning blandt borgerne i lokalområdet.
Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende

4. Stemmeseddel og afstemning

Stemmeseddel til afstemningen bringes i Tranbjerg Tidende. Kun stemmesedler, udarbejdet af Tranbjerg Tidende, må benyttes. Kopierede stemmesedler vil blive betragtet som ugyldige. Ekstra stemmesedler (blade) kan fås ved henvendelse på Tranbjerg Bibliotek.
På stemmesedlen afkrydses den (ene) finalist, man ønsker at stemme på. Stemmesedlen lægges i en af de stemmeurner, der er opstillet i byen. Antal stemmeurner, og placering af disse, offentliggøres i Tranbjerg Tidende samtidig med offentliggørelse af finalisterne.
Kun personer fra Tranbjerg området må stemme.
Stemmesedlen skal påføres navn og telefonnummer på den, der afgiver stemmen, og blandt alle afgivne stemmer trækkes der lod om et gavekort.
Hver person kan kun stemme en gang ved hver konkurrence. 

5. Vinderen

Vinderen af årets Frivilligpris er den finalist, der har opnået flest stemmer, og Frivilligpris overrækkes umiddelbart efter afstemningen af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinderen offentliggøres i førstkommende Tranbjerg Tidende efter afstemningen.

6. Begrænsninger og fortolkning

Frivilligpris kan ikke uddeles til personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen. 
Fortolkning og ændring af nærværende retningslinjer tilkommer alene Tranbjerg Tidende. 

Gældende fra 25. marts 2020

Vi bruger udelukkende Cookies for at optimere din oplevelse af hjemmesiden.

Vi bruger cookies udelukkende for at optimere din bruger oplevelse.