Prisen for at være Årets Tranbjergborger uddeles én gang om året af Tranbjerg Tidende, til en enkeltperson eller gruppe (bestyrelse eller personer), der i det forløbne år har gjort noget særligt eller noget ekstra. Noget som gør en forskel for lokalmiljøet, i idrætsforeningen eller for en eller flere enkeltpersoner.

Prisen som Årets Tranbjergborger består af et kontant beløb, som er skattepligtigt efter gældende regler. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af Tranbjerg Tidende.

Vilkår

1. Indstilling

For at komme i betragtning til Årets Tranbjergborger skal man indstilles.
Indstillingsberettigede er foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, der har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for en person i Tranbjerg eller for Tranbjerg som helhed.
Personen eller gruppen kan godt tidligere have vundet Frivilligpris eller Årets Tranbjergborger.
Alle kan indstille den kandidat, de mener er berettigede til at modtage Årets Tranbjergborger.
Ved indstilling skal benyttes et indstillingsskema, som kan hentes på Tranbjerg Tidendes hjemmeside. Her vil fristen for indstilling også fremgå.
Den person, der har indstillet vinderen, vil modtage en mindre erkendtlighed fra Tranbjerg Tidende.

2. Udvælgelse af finalister

Et udvalg bestående af repræsentanter for AIA Tranbjerg, Tranbjerg Fællesråd, Tranbjerg Kirkes menighedsråd, Tranbjerg Lokalcenter og Tranbjerg Tidendes redaktion vurderer de indkomne indstillinger, og træffer beslutning om, hvilke kandidater, der skal gå videre (finalister) til afstemning blandt borgerne i lokalområdet.
Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende.

3. Stemmeseddel og afstemning

Et udvalg bestående af repræsentanter for
– AIA Tranbjerg
– Tranbjerg Fællesråd
– Tranbjerg Kirkes menighedsråd
– Tranbjerg Lokalcenter
– Tranbjerg Tidendes redaktion 
vurderer de indkomne indstillinger, og træffer beslutning om, hvilke kandidater, der skal gå videre (finalister) til afstemning blandt borgerne i lokalområdet.
Finalisterne offentliggøres i Tranbjerg Tidende

4. Stemmeseddel og afstemning

Stemmeseddel til afstemningen bringes i Tranbjerg Tidende. Kun stemmesedler, udarbejdet af Tranbjerg Tidende, må benyttes. Kopierede stemmesedler vil blive betragtet som ugyldige. Ved ekstra behov for stemmesedler (blade) kan disse fås ved henvendelse på Tranbjerg Bibliotek.
På stemmesedlen afkrydses den (ene) finalist, man ønsker at stemme på. Stemmesedlen lægges i en af de stemmeurner, der er opstillet i byen. Antal stemmeurner, og placering af disse, offentliggøres i Tranbjerg Tidende samtidig med offentliggørelse af finalisterne.
Kun personer fra Tranbjerg området må stemme.
Stemmesedlen skal påføres navn og telefonnummer på den, der afgiver stemmen, og blandt alle afgivne stemmer trækkes der lod om et gavekort.
Hver person kan kun stemme en gang ved hver konkurrence.

5. Vinderen

Vinderen af Årets Tranbjergborger er den finalist, der har opnået flest stemmer, og prisen overrækkes umiddelbart efter afstemningen af en repræsentant for Tranbjerg Tidende. Vinderen offentliggøres i førstkommende Tranbjerg Tidende efter afstemningen.

6. Begrænsninger og fortolkning

Årets Tranbjergborger kan ikke tildeles personer, der direkte eller indirekte varetager administration af prisen, herunder familiemedlemmer til Tranbjerg Tidendes redaktionsmedlemmer.
Fortolkning og ændring af nærværende retningslinjer tilkommer alene Tranbjerg Tidende.

Gældende fra 22. april 2021

Vi bruger cookies udelukkende for at optimere din bruger oplevelse.