Brugerbetaling skal sikre en bedre økonomi i K10

Aarhus Kommunes forsøg med bylivshuse som K10 stod i et dilemma, da puljepengene udløb med udgangen af 2023.

I efteråret 2023 omtalte Tranbjerg Tidende bylivshuset K10 og husets muligheder for borgere i Tranbjerg. Dengang lød det flot, at borgere kunne bruge huset gratis, fordi Aarhus Kommune havde fået penge fra Oplandspuljen til at drive huset som et eksperiment indenfor rammerne af kommunens medborgerskabspolitik. Men fra 2024 er puljepengene brugt, og kommunen stod derfor overfor et valg om, hvad der så skulle ske med K10.

Valget blev, at kommunen fra 1. kvartal i 2024 som forsøg indførte en mindre brugerbetaling, der har skabt en del snak blandt nogle borgere og frivillige i K10.

Prisen for at reservere et lokale til aktiviteter er for borgere, organisationer og foreninger 50 kr. i timen, mens virksomheder skal betale 125 kr. pr. time. Beløbet er et tilskud til driftsomkostningerne i huset – altså forbrug af vand, varme og el. Kommunen betaler stadig huslejen, rengøring, uforudsete udgifter m.m.

Men indførelsen af brugerbetaling har betydet, at nogle frivillige, der tidligere har tilbudt aktiviteter i huset for andre, er stoppet eller har flyttet aktiviteterne andre steder hen, og det er ærgerligt, mener bl.a. Alice Nilsson, der er en af de faste frivillige, der kommer i K10 dagligt.

Hun frygter, at det vil skabe mindre liv i huset, men omvendt håber hun, at en mindre brugerbetaling kan være med til at bevare huset som bylivshus. 

To valgmuligheder for kommunen

Spørger man Tine Holm Mathiasen fra Aarhus Kommunes borgmesterafdeling, som netop arbejder med bylivshusene i kommunen, havde kommunen groft sagt kun to valgmuligheder ved årsskiftet 2024.

– Vi kunne enten vælge at lukke K10 og lade bygningerne stå tomme eller indføre en mindre brugerbetaling, der kunne give et tilskud til driftsomkostningerne, siger hun.

Ifølge Tine Holm Mathiasen ville kommunen gerne fortsætte forsøget i 2024. Især fordi flere borgere i Tranbjerg havde udtrykt, at K10 var meget værdifuldt for lokalområdet og kunne noget særligt. 

– Både vi og boligforeningen Alboa, som ejer bygningerne, ville gerne undgå, at bygningerne kom til at stå tomme. Det gjorde de jo, før K10 blev skabt, og det betød, at huset blev udsat for hærværk. Det syntes vi ikke, skulle ske igen, siger hun.

Arbejder på en langsigtet løsning

Aftalen med Alboa blev derfor, at kommunen forlængede lejeaftalen op til et år, og at kommunen som forsøg ville indføre betaling for reservation af lokaler i huset. 

– Der er stadig tale om et eksperiment, og intentionen bag bylivshusene er jo, at de ikke skal drives af kommunen, men i et fællesskab med medborgere fra lokalområdet. Det skal netop være ved fælles kraft, hvor borgere selv bidrager, at man skal opnå noget værdifuldt for lokalsamfundet, siger Tine Holm Mathiasen.

Set i bagklogskabens lys erkender hun, at der fra starten kunne have været en brugerbetaling, så alle var vænnet til det. Den læring tager kommunen med videre i sit arbejde. 

På længere sigt ønsker Alboa at sælge bygningerne, men boligforeningen afventer bl.a. en ny lokalplan for området, som tager tid at behandle. Derfor arbejder Aarhus Kommune nu på at finde en ny midlertidig løsning på K10’s fremtid, så huset ikke kommer til at stå tomt efter 2024, og indtil det forventeligt bliver solgt.

Af Jane W. Schelde

Brugerbetaling skal sikre en bedre økonomi i K10

Her på Nyhedssiden kan du finde indlæg som ikke er aktuelle når bladet udkommer, men har vigtig infomation om fx datoer for arrangementer eller andre vigtige beskeder.

Indlæg
Picture of Tranbjerg Tidende
Tranbjerg Tidende

Redaktionen levere de nyheder der ikke rammer bladets deadline.

Vi bruger cookies udelukkende for at optimere din bruger oplevelse.